Méltatás

 

Lélektõl lélekig egy vonallal. Hangok nélkül, csupán a papíron hagyott jel lendületes ívével, finom rezdüléseivel szólít meg bennünket Simon András mûvészete. Hosszú évek óta már, hogy munkái kitörölhetetlen nyomokat hagynak a szívünkben. Rajzai szeretetbõl és szeretettel készülnek és jutnak el a címzetthez, a nézõhöz. Örömünnep minden alkalom, amikor célba ér egy – egy ilyen nagy gonddal és mesterségbeli tudással rajzolt, mély gondolati tartalommal átitatott grafika. Nem kell mûértõnek lenni, nem kell semmiféle mûvészettörténeti elõtanulmány ahhoz, hogy megértsék és megérezzék, mirõl mesélnek, mit is sugallnak a képek, hiszen Simon András grafikái közvetlenül a nézõkhöz szólnak.

Egyszerû, már-már puritán megfogalmazásban a grafika legnemesebb hagyományait képviseli, és a mûfajt szinte eszköztelenné redukálva, megújítja azt. Isten adta tehetséggel, néhány vonallal, pár alakkal, egyetlen szál papírral és tollal képes kifejezni egész sorstragédiákat, életeket és lelkületeket. Ezért valódi mûvész.

Simon András mondanivalója sokrétû, szimbolikája felöleli a lélek minden rezdülését, és minden lapja érezhetõen mély hitet és humánumot tükröz.. Néhány vonallal képes olyan gondolatokra, érzésekre rávilágítani, amelyek létezésérõl nem is tudunk, vagy csak nagyritkán tûnnek elõ lelkünk rejtekébõl.

Simon András egyvonalas képeivel elérte azt, amire mindig is vágyott: keze alatt megszületett a csoda. A gondolat, az érzelem, a kimondhatatlan szó vagy hang képi megfogalmazása, kifejezése és közvetítése. Hangtalan jelek a sima papíron. Beszédes jelek a fejben, szívben és lélekben azoknak, akik nyitott szemmel nézik. Üzenet a mûvészet médiumán keresztül: lélektõl lélekig – egy vonallal.

Csoda az is amit létrehozott, és az is, ahogyan megalkotta merõben új képi világát. Manapság ugyanis meglehetõsen ritka, kiváltképp a grafika mûfajában, hogy valaki új stílust teremtsen. Ez a grafikai stílus, az egyvonalas rajzok egyszerû ritmikája és többrétegû szimbolikája csakis Simon András sajátja. Stílus, egyfajta védjegy, amelynek alapján mûvei bárhol, bármikor felismerhetõk, mással össze nem téveszthetõk.

Simon András sikeres mûvész és sikeres ember. Sikeres, mert mindazt, ami a bensõjében munkál, többféleképpen is ki tudja fejezni, de mindenképpen mûvészi formában. Sikeres, mert számtalan kiállítás és elõadás áll már mögötte, s mára nemzetközileg is elismert mûvész. Sikeres, mert mûvei népszerûek. Sikeres, mert sokan szeretik. Legfõképpen mégis azért sikeres, mert szeret.

 

Dr Sinóros- Szabó Katalin
Mûvészettörténész