A kettõs öröm mulhatatlan gyönyörûsége - Simon András