Rszletes lers

Simon András
Életed üzenet
(Cikkszm: )

ra: 2 500 .- Ft
Knyv megrendelse >>


Tjkoztat a megrendelsről >>


Lers:

A Mûterem – Galéria legszebb 73 könyvjelzõjét csokorba gyûjtõ kis kötet, melyben az egyik oldalon egy egyvonalas rajz, a mellette levõ oldalon pedig a hozzá fûzött lírai üzenet áll. A születéstõl a halálig szinte minden témakört érint, ami fontos az életünkben. Szeretet sugárzó, biztató útitárs szeretne lenni ez a kis könyvecske az olvasó számára. Idézet Barsi Balázs Ferences szerzetes, és író könyvhöz írt elõszavából: „ A szimbólumokat kísérõ rövid írásokban benne van a pusztai atyák szinte nyers tömörsége, a középkori misztikusok himnusztöredékei, és az Istent keresõ és szeretõ kortársaink modernsége.” A kötetet szeretettel ajánlom azoknak, akiknek nincs ideje hosszabb írásokba elmélyedni, de szívesen merítenek lelki erõtpár rövid sorból.

A 182 oldalas
Nyelvvlaszt

       
KategrikKiemelt kategria
ltalnos kategria